Detalj EU

< Povratak

Čarobni pianino

KidNet – Unaprjeđenje mreže usluga u sustavu dječjih vrtića Čarobni pianino

Naziv projekta: KidNet – Unaprjeđenje mreže usluga u sustavu dječjih vrtića Čarobni pianino

Šifra poziva: UP.02.2.2.08

Naziv poziva: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Naziv prijavitelja: Dječji vrtić Čarobni pianino

Naziv partnera: Grad Kaštela

Ukupna vrijednost projekta: 14.425.645,67 HRK

Iznos sufinanciranja: 100%

Trajanje projekta: 09/2018 – 02/2021

Sažetak:

Cilj projekta je unaprjeđenje odgojno obrazovnog rada, priuštivost i dostupnost usluge smjenskog i produljenog boravka djece u sustavu vrtića Čarobni pianino s ukupno 15 objekata dječjih vrtića i to uvođenjem usluga smjenskog rada i produljenog boravka, uvođenje jaslica za djecu od 6 mjeseci do godine dana (u 2 objekta – Varoš i Mutogras) te razvojem 7 inovativnih programa. Sve navedeno pridonosi i novim zaposlenjima, ciljna vrijednost broja odgojitelja/ica i/ili stručnih suradnika/ca zaposlenih kroz projekt 40 novozaposlenih.

Ovim projektom omogućiti će s bolja ravnoteža poslovnog i obiteljskog života s obitelji uključenom u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i omogućavanja korištenja takve usluge obiteljima kojima su do tada takve usluge bile nedostupne, s posebnim naglaskom na socijalne kategorije obitelji.

Po završetku projekta svi materijalni kapaciteti (oprema, didaktički materijal) kao i povećana stručna znanja odgojitelja i stručnih suradnika (osnaženih kroz niz stručnih edukacija predviđenih projektom) ostvarenih kroz projekt, omogućit će pružanje unaprijeđene usluge u objektima dječjeg vrtića Čarobni pianino u narednim godinama. Centralna kuhinja nesmetano će nastaviti s radom na novoj lokaciji (Rudine) budući da je u potpunosti opremljena u okviru projekta, omogućavajući bržu dostavu hrane s bogatijim i sadržajnijim jelovnikom djeci u različitim objektima. Inovativni novouvedeni programi (Program ranog učenja engleskog jezika, Program socioemocionalnog razvoja djece, Posebni program za darovitu djecu, Montesorri program te Program predškole za posebne skupine), moći će se nesmetano provoditi i nakon završetka projekta, budući da su tijekom projekta odgojitelji i stručni suradnici dodatno educirani za samostalnu provedbu navedenih programa.

 

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  Grada Kaštela“