Detalj EU

< Povratak

ADRISEISMIC - INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN ADRION PROGRAM

ADRISEISMIC - INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN ADRION PROGRAM

Ukupan proračun projekta: 1.126.640,00 €

Ukupno grad Kaštela: 157.400,00 €

Iznos sufinanciranja (85%): 133.790,00 €

Vlastita sredstva (15%): 23.610,00 €

Vrijeme provedbe projekta: 01.03.2020. - 31.08.2022. g.

Lokacija:  Kaštela – Kaštel Sućurac

Nositelj projekta: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Italija

Projektni partneri:

  • Italija: Institut za stručno osposobljavanje građevinskih radnika u pokrajini Bolonja - I.I.P.L.E.
  • Hrvatska: Grad Kaštela
  • Albanija: Gjirokasterski distrikt
  • Srbija: Regionalna razvojna agencija Bačka – Novi Sad - Vojvodina
  • Slovenija: Slovenski nacionalni institut za građevinarstvo i inženjerstvo – Ljubljana
  • Grčka:
    • Sveučilište na Kreti, Heraklion
    • Regija Kreta, Heraklion

Opis projekta:

Cilj projekta ADRISEISMIC je razmjena i sistematizacija znanja i praksi u rješavanju problema smanjenja seizmike, projekt se bazira na ispitivanju ugroženosti urbanih jezgri i povijesnih građevina na potrese te načinima smanjenja rizika i šteta koje bi nastale u slučaju potresa jače udarne snage.Posebno se fokusira na kamene građevine i njihovu ugroženost neadekvatnim nadogradnjama u vidu betonskih elemenata, nadgrađa i sl.

Grad Kaštela prepoznao je potrebu zaštite kulturne baštine kao i jačanja otpora kulturne baštine u ekstremnim uvjetima. Grad ima iskustva u poboljšanju kapaciteta za održivo korištenje kulturne baštine razvojem i inovativnim upravljačkim alatima za zaštitu i umanjivanje utjecaja štetnih vremenskih prilika. S ostalih sedam partnera s područja Adrion regije (jadransko-jonski) štitit ćemo kulturnu baštinu usprkos ekstremnim uvjetima.

Predložena pilot lokacija nalazi se na području Kaštel Sućurca u zaštićenoj kulturno-urbanoj zoni na području Podvorje. Lokacija je specifična po tome što se na malom području može naći više stilova građenja sa više materijala. Tako se susrećemo sa povijesnim kamenim objektima, zgradama od betona te glinene opeke.

Osnovu lokacije čini povijesni kompleks kamenih građevina koje datiraju iz 15. stoljeća a specifične su po tome da su izgrađene na lokacijama koja objedinjuje kamenu podlogu, odnosno građevine izrađene na klisuri te podlogu nastalu nasipavanjem morske pličine.

Na tom lokalitetu nalazi se Muzej grada te trgovina. Lokacija je omeđena prometnicom slabog intenziteta jer je u zoni smirenog prometa. Tu je ujedno i zvonik crkve iz 16. stoljeća (sama crkva je porušena u drugom svjetskom ratu savezničkim bombardiranjem) koji je kao objekt posebno atraktivan za pilot aktivnosti.

Uz lokaciju su izgrađene privatne zgrade od betona, cigle i opeke te zgrada od armiranog betona u kojoj se nalazi ured pošte.

Lokacija je specifična upravo zbog toga što na malom području obuhvaća gotovo sve stilove izgradnje koje su prisutni u Kaštelima, te obuhvaća i različitu strukturu tla na kojem se građevine nalaze.

Rasprostranjena prisutnost kulturne baštine širom grada Kaštela predstavljaju značajan turistički resurs koji još nije bio dovoljno ocijenjen i unaprijeđen. Kaštela su prepoznala potrebu zaštite, upravljanja i održivo korištenje kulturne baštine za jačanje segmenta osjetljivosti i otpornosti kulturne baštine u ekstremnim uvjetima.

Glavni cilj grada Kaštela je osigurati sigurno i funkcionalno okruženje te povoljne uvjete za svakodnevni život svojih građana.