Detalj EU

< Povratak

Rekonstrukcija sjeveroistočnog krila ex. Kemijske škole

Naziv projekta: Rekonstrukcija sjeveroistočnog krila ex. Kemijske škole

Lokacija: Kaštel Sućurac

Opis projekta:

Rekonstrukcijom i uređenjem ex. Kemijske škole cilj je okupiti na jedno mjesto što veći broj javnih službi i na taj način građanima osigurati i omogućiti bolji pristup te kvalitetniji i brži način rješavanja administrativnih problema.

Postojeći objekt se planira prilagoditi za korištenje javnih službi. Novonastale prostore organiziralo bi se i prilagodilo za korištenje javnih službi. Prostor se trenutno ne koristi ,a do nedavno se koristio za održavanje praktične nastave Kemijsko- tehnološkog fakulteta.

Postojeće prostore je potrebno organizirati kao uredske prostore sa potrebnim pratećim sadržajima.

 Obzirom da je buduća namjena prostora javna potrebno je prostore prilagoditi osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Projekt je u pripremi i u tijeku je izrada glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade Kemijske škole.

 

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  Grada Kaštela“