Detalj EU

< Povratak

Razvojna agencija Grada Kaštela

 

Naziv projekta: Razvojna agencija Grada Kaštela

Poziv: Razvoj poduzetničko potpornih institucija urbane aglomeracije Split

Predmet Poziva: Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga definiraju se ciljevi, uvjeti i postupak dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih za razvoj i povećanje ponude usluga stručne i savjetodavne podrške te usluga informiranja malih i srednjih poduzeća (MSP) s područja UAS za pokretanje, razvoj i širenje poslovanja MSP-a u svim fazama životnog ciklusa, po mjeri za njihove potrebe, putem mreže Poduzetničkih potpornih institucija (PPI-a)

Ukupna vrijednost Poziva: 22.085.676,00 HRK

Iznos sufinanciranja: 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

 • najniži iznos 100.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.700.000,00 HRK

 

Prijavitelj: Grad Kaštela

Opis projekta:

Razvojna agencija Grada Kaštela djelovati će kao javna ustanova.

Djelatnost Agencije je:

 • poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva Grada Kaštela,
 • koordiniranje izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
 • koordiniraju izradu akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
 • praćenje  provedbe strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
 • poticanje  pripreme razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave
 • sudjelovanje  u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije
 • suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata
 • sudjelovanje  u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
 • sudjelovanje u razvojnim projektima i programima, financiranih iz nacionalnih ili EU  sredstava,
 • priprema i provedba razvojnih programa i projekata Grada Kaštela financiranih iz sredstava EU fondova,
 • pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata gospodarskih subjekata s područja Grada Kaštela,
 • pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata organizacija civilnog društva s područja Grada Kaštela
 • poticanje javno-privatnih i javno-civilnih međusektorskih partnerstava,
 • razvoj poduzetničke infrastrukture,
 • razvoj malog i srednjeg poduzetništva,
 • izgrađivanje institucionalnih kapaciteta,
 • promocija gospodarstva i turizma Grada Kaštela,
 • izrada strateško-planske dokumentacije,
 • komunikacija i suradnja s ostalim jedinicama lokalne samouprave, županijom i razvojnim agencijama u poticanju zajedničkih razvojnih projekata,
 • organiziranje i provođenje edukativnih i obrazovnih programa za javni, civilni i gospodarski sektor,
 • informiranje i savjetovanje javnog, civilnog i gospodarskog sektora,
 • stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih partnerstava,
 • privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija,
 • pomoć Gradu Kaštela i drugim partnerima u pripremi projekata u skladu s županijskom i nacionalnim razvojnim strategijama i pripremama prijava za financiranje iz nacionalnih i EU izvora financiranja,
 • obavljanje i drugih poslove sukladno zakonu

 

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  Grada Kaštela“