Detalj EU

< Povratak

Dobro došli u naš svijet- projekt terapije i rane inkluzije djece s teškoćama iz autističnog spektra

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Dobro došli u naš svijet- projekt terapije i rane inkluzije djece s teškoćama iz autističnog spektra

Šifra poziva: UP.02.2.2.06

Naziv poziva: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- Faza 1

Naziv prijavitelja: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica

Naziv partnera: Grad Kaštela

Ukupna vrijednost projekta: 829.452,31 HRK

Iznos sufinanciranja: 100%

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014- 2020

Trajanje projekta: 09/2018 – 08/2020

Sažetak:

Svrha Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz ovu operaciju, putem više različitih komponenti financirat će se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući  socijalnu uključenost ugroženih skupina.

Projektom se planiraju uvesti dodatni programi pružanja terapeutske pomoći djeci zapošljavanjem logopeda, defektologa, radnog terapeuta/fizioterapeuta te psihološko savjetovanje roditelja. Projektom se prostori udruge namjeravaju opremiti novom didaktičkom opremom.

Grad Kaštela u ovom projektu je u ulozi partnera Udruzi Naša dica.

Projektni prijedlog „Dobro došli u naš svijet- projekt terapije i rane inkluzije djece s teškoćama iz autističnog spektra“ prošao je prvu fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava- Administrativnu provjeru, te ulazi u drugu fazu postupka- Procjenu kvalitete.

 

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  Grada Kaštela“